Bine ati venit la Centrul Scolar De Educatie Incluziva Nr.2 Sibiu


Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu este o instituţie cu personalitate juridică, care oferă servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei speciale beneficiarilor direcţi (preşcolari/şcolari cu deficienţe, dar şi părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii locale) din municipiul şi judeţul Sibiu dar şi din ţară.

Servicii oferite

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu asigură servicii specializate în mai multe domenii.

educaţie specială şi specializată a copiilor cu deficienţe

diagnosticare, protezare şi intervenţie timpurie în vederea reabilitării auditiv- verbale

compensare prin terapii specifice pentru copii cu dizabilităţi diverse, cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de limbaj

evaluare şi terapie psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională

asistenţă educaţională şi terapeutic- recuperatorie pentru copiii/ elevii cu deficienţe de auz întegraţi în unităţile de învăţământ de masă

informare şi consiliere pentru părinţi

question mark, question, science

informare şi consiliere a cadrelor didactice

cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate

testare şi consiliere psihologică

Locatie

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu funcţionează într-o clădire din centrul istoric al oraşului, clădire care  face parte din patrimoniul Fundaţiei Culturale Astra şi care a fost construită sub patronajul  Mitropolitului Transilvaniei Andrei Şaguna  pentru a deveni o şcoală normală de fete.

De-a lungul anilor, generaţii de elevi deficienţi de auz au beneficiat în această instituţie de educaţie şi instruire psihopedagogică. Până în 1990, lipsa protezării a îngrădit formarea competenţelor de comunicare orală la copiii deficienţi de auz, comunicarea bazându-se în special pe folosirea limbajului mimico-gesticular, a labiolecturii  şi a dactilemelor.

Astăzi, şcoala beneficiază de o dotare europeană  şi de condiţii optime de internat (120 locuri) pentru elevi şi preşcolari.

Centrul şcolar a luat fiinţă la începutul anului şcolar 2006- 2007 în urma aplicării actelor normative următoare: H. G. nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi integrat şi Ordinul nr. 5418 din 8 noiembrie 2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională şi a regulamentelor- cadru ale instituţiilor din subordine

Relatia scolii cu comunitatea

La nivel local, şcoala are relaţii de colaborare sau parteneriat cu părinţii, primăria, biserica, Spitalul de Pediatrie – Clinica O.R.L., cu poliţia, cu diferiţi agenţi economici.

Prin intermediul unor proiecte/parteneriate, şcoala  are relaţii de colaborare cu alte grădiniţe şi şcoli din învăţământul de masă. O serie din aceste proiecte sunt coordonate sau au ca parteneri instituţii din domeniul educaţiei şi culturii (ISJ, CJRAE Sibiu, CCD, UBB Cluj-Napoca, Muzeul Astra,  Biblioteca Astra, firma MedEl, Austria – producătoare de implanturi cohleare, şcolile specile pentru deficienţi de auz din ţară şi centrele şcolare pentru educaţie incluzivă din judeţul Sibiu,  Teatrul de Păpuşi Gong).

Activităţile extraşcolare desfăşurate de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 au scopuri diverse, dar cel mai important este acela de a le facilita copiilor centrului şcolar deschiderea spre societate şi de a sensibiliza societatea în a-i accepta şi de a-i integra.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 are un program de activităţi extraşcolare bogat în conţinut şi diversificat, la care copiii participă cu entuziasm. Scopul cel mai important al acestor activităţi îl reprezintă socializarea elevilor deficienţi de auz, stabilirea de contacte în afara „lumii tăcerii” în care ei trăiesc. Astfel, serbările, excursiile, carnavalul, vizitele, vizionările de spectacole, expoziţiile realizate de elevii noştri au devenit tradiţie pentru toţi copiii centrului şcolar. Unele dintre aceste activităţi extraşcolare fac obiectul unor contracte de colaborare pe perioade  îndelungate:

– Parteneriatul cu Muzeul “Astra” ;

– Vizitarea expoziţiilor Muzeului de Ştiinţe Naturale, Muzeului Brukenthal, a Grădinii Zoologice, a Muzeului Artei şi Tehnicii Populare;

– Vizionări de spectacole, filme;

– Participare la Târgul de Carte şi Revistă Religioasă ;

– Expoziţii: “Suflet mare într-un mic artist”, “Icoana din sufletul copilului”, “Sensibilitatea sufletului de copil regăsită în creaţiile lui”;

– Parteneriat cu Biblioteca “Astra” – “Comportament civilizat – comportament acceptat”

– Serbări, bazar – “Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun”

– “Trăim într-o ţară frumoasă! S-o cunoaştem. Excursii organizate spre diferite destinaţii.

Resurse materiale
si financiare

Clădirea unităţii este  construită în anul 1885 şi în anul 2010 a suferit  reparaţii exterioare (renovare faţadă şi schimbare scocuri). În fiecare an, de atunci, au fost executate reparaţii interioare  (grupurile sanitare, schimbarea tuturor ferestrelor,  dotarea cantinei cu aparatură modernă  şi reamenajarea sălii de mese, dotarea internatului cu dulapuri noi, zugrăvit interior  săli de clase şi alte mici reparaţii), atât  cu banii obţinuţi prin proiectul gestionat de Consiliul Judeţean, cât şi prin finanţare de la Asociaţia Paten des Taubstummenheims Siegen din Germania, asociaţie care sprijină unitatea nostră material şi financiar.