VALORILE CSEI 2 SIBIU

Centru Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu, prin statutul și natura sa profesională specifică, promovează valori, drepturi și libertati general/umane, printre care:

• Importanța parteneriatului școală-familie bazat pe încredre și cooperare în educarea copilului cu cerințe educative speciale  ;
• Respectul individului și al individualitatii ;
• Dreptul la șanse egale;
• Promovarea strategiilor de integrare; Schimbarea mentalității referitoare la copiii cu cerinte educative speciale și statutul lor în societate;

VIZIUNEA CSEI NR. 2 SIBIU

Şcoală deschisă spre diversitate, care are în centrul preocupărilor sale acceptarea copilului și valorizarea potențialului său.

MISIUNEA CSEI 2 SIBIU

Misiunea noastră constă în valorificarea tuturor oportunităților de intervenție educativ-terapeutică pentru compensarea disfuncționalităților copiilor cu nevoi speciale, pentru dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă, pentru formarea personalităţii autonome şi creative a acestora, în vederea integrării lor socio-culturale şi profesionale în societate.

Prin demersul nostru educational, gândit în parteneriat cu familia, astfel încât să ofere copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime, prin programele educaționale promovate și diseminate în cadrul comunității, școala are un rol deosebit în formarea unei atitudini sociale bazate pe cooperare, soliradritate, egalitate de șanse și integrare.