Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu

Oferta educationala a scolii

servicii psihopedagogice,
servicii psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei speciale

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu este o instituţie cu personalitate juridică, care oferă servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei speciale beneficirilor direcţi (preşcolari/şcolari cu deficienţe, dar şi părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii locale) din municipiul şi judeţul Sibiu dar şi din ţară.

Intervenţia timpurie (antepreşcolari)

Intervenţia timpurie  (antepreşcolari)  presupune:

  • consilierea părinţilor pe teme legate de implantare şi reabilitarea copilului cu deficienţă auditivă;
  • oferirea unor modele pentru instrucţia şi educarea copilului deficient.

Gradinita

Grădiniţa funcţionează cu 3 grupe, în cadrul cărora se desfăşoară următoarele activităţi:

–  de compensare, de cunoaştere, de expresie, autonomie personală şi socială,  ludice;

–  de terapie pentru copiii cu tulburări din spectrul autist, cu deficienţe vizuale şi asociate;

– realizate cu părinţii , în care părinţii sunt partenerii cadrului didactic.

Scoala

Şcoala funcţionează cu 6 clase în ciclul primar  (2 clase  pregătitoare )  şi 6 clase în ciclul gimnazial (2 clase a V-a şi o clasa a IX-a  pentru elevi cu deficienţe asociate)

Serviciul de sprijin

Serviciul de sprijin presupune acordarea de asistenţă pedagogică, psihologică şi  educaţională în special copiilor deficienţi de auz, înscrişi în învăţământul de masă